Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Plná verze Obchodních podmínek ke stažení/zobrazení ve formátu pdf. Obsahuje i Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Provozovatelem internetového obchodu www.toshnazdravic.cz je firma TŌSH Distillery s.r.o., Těšetice 78, PSČ 783 46, IČO: 26862786, dále jako „prodávající“.
„Zákazník“ je každá osoba starší 18 let, která uskuteční objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.jakamarus.cz

1.   UPOZORNĚNÍ: Nákup v internetovém obchodě je povolen pouze pro osoby starších 18 let. Zákazník tuto skutečnost odesláním objednávky potvrzuje a zaručuje. Pokud je zákazníkovi méně než 18 let, a přesto si objedná alkoholické nápoje, tak nás vědomě uvádí v omyl. Při předávání zásilky bude tato skutečnost ověřena doručovatelem. Mějte při sobě váš občanský průkaz, prosím.
2.    Povinností zákazníka je seznámit se s Obchodními podmínkami.
3.    Odesláním objednávky prodávajícímu zákazník souhlasí s podmínkami a ustanoveními Obchodních podmínek.
4.    Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
5.    Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.
6.    Registrovaní zákazníci a kupující dávají souhlas ke zpracování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupu v internetovém obchodě www.jakamarus.cz

II. DOPRAVA

1.    Zboží si můžete vyzvednout bezplatně v sídle naši společnosti.
2.    Zboží vám zašleme na vámi zvolenou adresu na základě vašeho výběru prostřednictvím těchto služeb:
a)    Zásilkovna v její síti poboček pro vyzvednutí zásilek
b)    Zásilkovna doručení na adresu
c)    pobočka České pošty služba „balík do na poštu“
d)    Česká pošta služba „balík do ruky“

III. ZPŮSOB PLATBY

1.    Na výběr máte ze tří různých způsobů platby
a)    platební kartou při objednávce zboží
b)    dobírkou při převzetí zásilky
c)    platba v hotovosti spojená s převzetím zboží v sídle naší společnosti nebo na jiné předem domluvené adrese, také v případě nákupu zboží v aukci

IV. EXPEDICE

Zboží je expedováno následující pracovní den od objednání, nejpozději do pěti dnů od objednávky.

V. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A REKLAMACE

1.    V případě, že objednané zboží nebude vyhovovat Vašim představám, máte právo jej bez udání důvodu vrátit do 14 dnů po obdržení zásilky. Podmínky vrácení jsou následující:
a)    Zákazník musí informovat prodávajícího nejpozději do 7 dnů od převzetí zásilky písemně e-mailem na adrese tosh@toshnazdravi.cz.
b)    Zákazník musí zaslat zboží doporučeně na adresu prodávajícího nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky.
c)    Nárok na vrácení zboží má zákazník pouze v případě, že se jedná o nepoužité zboží, tedy originálně uzavřená láhev s nepoškozeným kolkem! Zboží nemusí být v původní krabici, stačí když bude zabaleno tak, aby v pořádku přišlo (toto neplatí u dárkového balení, to musí být v původním, neporušeném dárkovém obalu a kompletní). Následně bude zákazníkovi zaslán dobropis a celá částka včetně poštovného bude poukázána na bankovní účet zákazníka.
d)    Reklamovat nelze zboží, které je poškozeno při dopravě od prodávajícího k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností zákazníka je zkontrolovat při převzetí zboží stav kartonu. Pokud je obal porušený, očividně potečený či neodpovídá uvedená váha balíku je doporučeno balík od přepravce nepřevzít a vrátit nazpět. Reklamaci u přepravce zařídíme sami.

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše data před zneužitím. Bezpečnost vašich dat je pro nás důležitá, a věnujeme jí proto maximální pozornost. K důvěrným informacím o vaší osobě nemá přístup třetí strana – neposkytujeme nikomu vaše data v žádné podobě. Dodržujeme zákonem stanovené povinnosti a postupy. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas s uložením důvěrných dat do naší databáze dává zákazník prostřednictvím registrace do systému www.jakamarus.cz.

1.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
2.    Pokud se zákazník rozhodne neregistrovat a objedná zboží jednorázově bez registrace, nejsou jeho data uložena do databáze.
3.    Účet zákazníka může být z databáze kdykoliv odstraněn. Stačí zaslat na adresu legenda@jakamarus.cz žádost o vymazání z databáze se všemi potřebnými údaji (přihlašovací heslo, e-mail).

VII. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

1.    Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
2.    Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
3.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
4.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku
3.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

IX. PŘÍLOHY

Součástí těchto obchodních podmínek jsou tyto přílohy
1.      Všeobecné obchodní podmínky
3.      Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy